gototopgototop

Què fem

Quina finalitat té

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general a la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills.
 • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Fer d'interlocutor amb els mestres i equip directiu per tal d'abordar temes que afectin a tot el col·lectiu de famílies.
 • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el consell escolar del centre.
 • Facilitar la col·laboració del centre en les àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Com funciona

 • A través d'una Junta Directiva que és qui regeix, administra i representa l'associació.
 • Establint un diàleg i col·laboració amb l'escola.

Com es financia

 • Amb les aportacions dels pares i mares que en formen part.
 • Ajuts i subvencions.

Quines activitats organitza

 • Taller de teatre per a infants al migdia
 • Taller de teatre per adults
 • Financia les festes de l'escola
 • Subvenciona famílies amb dificultats econòmiques