gototopgototop

APSER

Qui som

Membres de la Junta

Presidenta Ester COSAN
Vicepresident Marc MATEU
Tresorera Francesca BALLESTER
Secretària Marta CLOSA
Vocals Joan CLOTET
Maurici VILALTA
Alba SIXTO
Raquel GARCIA
Marta CASAS
Francesc OBIOLS
Rosalia CASTILLO
Sonia ALCAIDE
Bet ROSSELL
Rosa PUIGDOMÉNECH
Anna VILLAS

Ideari

Apser representa els pares dels alumnes de l'escola i la finalitat de l'Associació és col•laborar amb la Direcció i el Professorat del Centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l'alumnat, sempre amb el vist-i-plau del Centre i del Claustre de professors.

Seguiment de la marxa ordinària del Centre

Mantenir reunions periòdiques amb la Direcció i la presència en el Consell Escolar ens permetran de conèixer el dia a dia del Centre, les petites o grans dificultats que sorgeixen per fer que l'escola es mantingui en el nivell de qualitat que tots desitgem. Fruit d'aquest seguiment l'Apser pot aportar les seves opinions, els seus suggeriments i els seus recursos per col·laborar amb els professors i la Direcció en la tasca que tots ells realitzen pel bé dels nostres fills.

Organització d'activitats complementàries

Organitzar un seguit d'activitats amb la finalitat de complementar la docència que es desenvolupa des del Centre. Aquesta programació es realitzaria tenint ben present els criteris i opinions del professorat així com les opinions i interessos dels propis alumnes.

Activitats

L'Apser promou i participa en múltiples activitats de suport a l'activitat acadèmica:

 • Xerrades formatives sobre carreres, sortides i món laboral.
 • Inversions puntuals per complementar els equipaments de les aules
 • Ajudes pels viatges de final d'ESO i Batxillerat

Donar suport als pares

Els pares som els membres de l'associació i a ells van dirigides algunes de les activitats de l'Apser, que van des d'iniciatives com la de facilitar l'adquisició de material escolar a un preu molt raonable, a l'organització de xerrades sobre temes que ens preocupen (l'adolescència, el sistema educatiu, l'anorèxia, mobbing, les drogues...) i que ens permeten reflexionar sobre el nostre paper com a pares, fins a donar resposta a totes aquelles propostes, dubtes, suggeriments que els pares fan arribar a la Junta de l'Apser.

Els principals Objectius de la Junta de l'Apser, són:

 • Contribuir a la bona relació entre els estaments de l'escola i els pares.
 • Vetllar pels drets i obligacions dels alumnes.
 • Canalitzar idees i suggeriments per enriquir i millorar la vida de l'escola.
 • Donar suport als pares, mares o tutors en tot el que fa referència a l'educació dels fills en temes d'interès general.
 • Fomentar les relacions amb APAS d'altres escoles.
 • Representar interessos generals dels pares i mares davant els organismes educatius i públics.
 • Fomentar i subvencionar activitats que es considerin d'interès (culturals, artístiques ....)
 • Donar a conèixer als pares totes les activitats de l'Apser.
 • Participar en el projecte educatiu de l'escola.