gototopgototop

Com funciona

Funció de les comissions de l'APSER

La funció principal és la de fer un seguiment de proximitat dels temes relacionats amb l'associació, ja sigui en temes que afecten directament a l'escola, o en les activitats i tallers que depenen directament de l'APSER.

COMISSIONS DIRECTORS ETAPA/PROFES-APSER/DELEGAT CURS

  • Mantenir una estreta relació amb el professors/caps etapa, ja sigui per aportar suggeriments, resoldre conflictes, establir prioritats per presentar pressupostos, ...
  • Potenciar des d'infantil la figura del pare delegat de classe
  • Infantil
  • Coordinadores creació pare delegat a infantil
  • Primària
  • ESO
  • Batxillerat

CONSELL DIRECCIÓ

S'hi assisteix a través de convocatòria de la direcció de l'escola, hi ha representats tots els estaments de l'escola.

COMISSIO FAPACA

Mantenir reunions amb les altres escoles confessionals per unificar esforços en matèries que ens poden afectar, organitzar activitats conjuntes del tipus conferència o d'altres tenint en compte que podem gaudir de subvencions de Govern.

COMISSIO DE TEATRE

Gestiona l'activitat de teatre subvencionada per l'Apser, té cura del bon funcionament

COMISSIO MASCOTA FLAPPY/COMIC

Potenciar l'aparicio de la mascota en totes les seccions de l'escola, buscar material promocional per als nens amb combinació del claustre de professors. Coordinar amb el professors el tema del còmic, per adequar-lo si convé als temaris.

COMISSIO REVISTA

Coordinar els continguts, buscar patrocinadors,etc.

COMISSIO MENJADOR ESCOLAR

Assistir al menjador per comprovar la qualitat del menjar, mantenir reunions amb l'administració de l'escola.

COMISSIO WEB

Mantenir informats als pares sobre qualsevol tema que pugui tenir relació amb els alumnes de l'escola, incloure links amb temes relacionats amb l'educació dels nostres fills, publicar fotos de les diferents activitats que fan el nens, ja siguin fetes per nosaltres o per els professors

COMISSIO CONFERÈNCIES

Buscar temes i conferenciants, ja sigui en hores lectives per als alumnes amb coordinació amb els directors d'etapa, o per als pares fora de l'escola.

Buscar un local adient, contactar amb els mitjans de comunicació per donar ressò a l'event, i coordinar que tot estigui llest per al dia de la convocatòria.

COMISSIO INGRESSOS ALTERNATIUS QUINTO/LOTERIA

Impulsar activitats que dotin a l'APSER d'entrada d'ingressos que no provinguin de les quotes, ja sigui recuperant el QUINTO o la venda de participacions de loteria de Nadal

COMISSIO FESTA FINAL DE CURS

Organitzar la festa de principi a fi, comptant amb la participació de la totalitat de la junta, ja que és l'activitat que més feina comporta.

Coordinar les activitats amb els professors, buscar activitats lúdiques per als nens, organitzar el dinar,

COMISSIO DE TRESORERIA

Controlar la despesa de les activitats, saber fins on podem arribar.